Ηχογράφηση & Παραγωγή Ακουστικής Μουσικής στο Σπίτι

with Efrén López

 • General Modal
 • All Instruments
 • Greek

Description

NOTE: This course, “Home Recording & Production for Acoustic Music,” will be taught in Greek, without translation. So if you don't know Greek, this isn't the course for you. English description is at the end, if you're curious.

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να σκιαγραφήσει από την αρχή μέχρι το τέλος την διαδικασία ηχογράφησης και παραγωγής ακουστικής μουσικής σε ιδιωτικής φύσης στούντιο (home studio ή κάτι ανάλογο). Αυτός ο τομέας αποκτά ολοένα και περισσότερη σημασία στις μέρες μας, αφού η πλειονότητα των demo και ένα μεγάλο ποσοστό των εμπορικών παραγωγών συμβαίνουν, πλέον, μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο. Θα επικεντρωθούμε τόσο στις τεχνικές, όσο και στις μουσικές πτυχές που αφορούν στη διαδικασία αυτή.
 
Το σεμινάριο θα απαρτίζεται από πέντε μαθήματα:
 
1. Μάθημα Α’
•  επιλογή και διαρύθμιση μικροφώνων
•  μικρόφωνα χώρου (ambient)
•  βασικές αρχές ισοστάθμισης (EQ)

2. Μάθημα B’
•  Compression
•  Multiband compression
•  De-esser
•  Limiter
•  Noise gate

3. Μάθημα Γ’
•  Είδη reverb, οι παραμέτροι και οι χρήσεις τους
•  Δημιουργία και επεξεργασία χώρου και βάθους
•  Delay, chorus και άλλα εφφέ (FX) χρήσιμα στην ακουστική μουσική
•  Pitch shift
•  Τεχνικές επεξεργασίας μπάσου

4. Μάθημα Δ’
•  Αυτοματισμοί
•  Editing
•  Cleaning tracks
•  Οργάνωση (χρώματα, ονόματα)
•  Ενορχήστρωση
•  Τεχνικές παραγωγής

5. Μάθημα Ε’
•  Τελική μίξη
•  Ομαδοποιήσεις (grouping)
•  Mastering

Αυτό το σεμινάριο απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ήδη κάποια εμπειρία με τεχνικό εξοπλισμό και προγράμματα ηχοληψίας, και που είναι εξοικειωμένοι με την γενική ορολογία επί του θέματος.
 
Αν σαν ενδιαφέρει να συμμετάσχετε σ’ αυτό το σεμινάριο σε άλλη γλώσσα (Αγγλικά, Ισπανικά, Καταλανικά ή Γαλλικά), σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα πρότασης σεμιναρίου:
https://airtable.com/shrooS1PvkmPFkbiZ
 
This course will outline from beginning to end the process of recording and producing acoustic music in a home studio environment. This is an increasingly important skill in our times, since the vast majority of demos as well as a large part of commercial productions are made in home studios. We will focus on the technical and musical aspects that comprise the home recording process.

This course will be divided into five different sessions:

Lesson 1:
- Choosing mics and their placement
- Ambient mics
- EQ basics

Lesson 2:
- Compression
- Multiband compression
- Deesser
- Limiter
- Noise gate

Lesson 3:
- Types of reverb, their parameters and uses
- Creating space and depth
- Delay, chorus and other FX used in acoustic music
- Pitch shift
- Extra bass tricks

Lesson 4:
- Automation
- Edit
- Cleaning tracks
- Organization (colors, names)
- Arrangements, instrumentation
- Production tricks

Lesson 5:
- Final mix
- Grouping
- Mastering

This course is for students who already have some experience with recording equipment and software, and are familiar with the general language used in this discipline.

If you're interested in taking this course in another language (English, Spanish, Catalan or French), please fill out our course suggestion form:
https://airtable.com/shrooS1PvkmPFkbiZ

This course includes

 • 15 Hours of Instruction
 • Lifetime Access to Video Recordings
 • Certificate of Completion

Student requirements

 • Instrumental technique: any level
 • Western theory: any level
 • Modal music theory: any level
 • Sight reading: any level
 • Transposition: any level
 • Learning by ear: any level
 • Composition: any level
 • Improvisation: any level

Day Date Start Finish
Monday January 4, 2020 07:00 pm 09:00 pm
Monday January 4, 2020 07:00 pm 09:00 pm
Monday January 4, 2020 07:00 pm 09:00 pm
Monday January 4, 2020 07:00 pm 09:00 pm
Monday January 4, 2020 07:00 pm 09:00 pm

In case a class is cancelled due to unforeseen circumstances, one or more additional make-up classes will take place at the same time on the same weekdays following the last week of classes.


Other courses that may interest you


Beginner English
Anatolian Singing

with Veka Aler


$144$134 until Nov 4!

20 seats available

Intermediate English
Anatolian Phrasing & Ornamentation

with Cihan Türkoğlu


$144$134 until Oct 10!

20 seats available

Intermediate English
Rebetiko Theory & Repertoire 2

with Evgenios Voulgaris


$135$125 until Sep 28!

20 seats available

Intermediate English
Rebetiko Theory & Repertoire 1

with Evgenios Voulgaris


$135$125 until Sep 7!

20 seats available

Beginner Greek
Βασικές Αρχές Ηχοληψίας

with Giannis Baxevanis


$162$152 until Sep 3!

20 seats available

Intermediate Spanish
Producción de Música Acústica en Home Studio

with Efrén López


$135$125 until Aug 31!

20 seats available

Introductory English
Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
Beginner English
Intermediate English
Hurdy Gurdy

with Efrén López


Past Course

Intermediate English
Intermediate English
Anatolian Singing

with Veka Aler


Past Course

Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
Beginner English
Intermediate English
Intermediate English
Beginner English
Beginner English
Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
Experienced English
Intermediate English
Intermediate Turkish (with English translation)
Beginner English
Intermediate English
Beginner English
Anatolian Singing

with Veka Aler


Past Course

Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
Beginner English
Intermediate English
Beginner English
Intermediate English
Intermediate English
Anatolian Singing

with Veka Aler


Past Course

Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
Ney

with Christos Barbas


Past Course

Intermediate English
Beginner English
Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
The Phrasing of Makam

with Ross Daly


Past Course

Intermediate English
Intermediate English
The Phrasing of Makam

with Ross Daly


Past Course

Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
English
Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
Beginner English
Beginner English
Experienced English
Beginner English
Ney

with Christos Barbas


Past Course

Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
Intermediate Arabic (with English translation)
Intermediate Arabic (with English translation)
Beginner English
Advanced English
Intermediate English
Arabic Violin

with Naseem Dakwar


Past Course

Intermediate English
Beginner English
Beginner English
Beginner English
Cretan Laouto

with Giorgos Xylouris


Past Course

Beginner English
Cretan Laouto

with Giorgos Xylouris


Past Course

Intermediate English
Frame Drums - FULL

with Zohar Fresco


Past Course

Beginner English
Arabic Darabuka

with Faisal Zedan


Past Course

Intermediate English
Intermediate English
Ottoman Tanbur

with Murat Aydemir


Past Course

Beginner English
Beginner English
Intermediate English
Beginner English
Beginner English
Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
Beginner English
Intermediate English
Intermediate English
Beginner English
Intermediate English
Advanced English
Istanbul Kemençe

with Derya Türkan


Past Course

Intermediate English
Oud & Makam

with Giannis Koutis


Past Course

Intermediate Arabic
Beginner English
Beginner English
Persian Ney

with Kianoush Khalilian


Past Course

Beginner English
Beginner English
Arabic Ney

with Tammam Alramadan


Past Course

Beginner English
Beginner English
Iranian Vocal Music

with Mehdi Emami


Past Course

Intermediate English
Cretan Laouto

with Giorgos Xylouris


Past Course

Beginner English
Beginner English
Intermediate English
Beginner English
Intermediate English
Beginner English
Intermediate English
Intermediate English
Intermediate English
Introductory English
Intermediate English
Violin in 9/8

with Danai Loukidi


Past Course

Intermediate English
Oud & Makam

with Giannis Koutis


Past Course

Experienced English
Turkish Oud

with Yurdal Tokcan


Past Course

Intermediate English
Iranian Vocal Music

with Mehdi Emami


Past Course

Intermediate English
Intermediate English
Beginner English
Intermediate English
Arabic Riqq

with Faisal Zedan


$72$62 until Aug 16!

9 seats available

Intermediate English
Egyptian Violin Styles

with Sami Abu Shumays


$72

16 seats available

Intermediate English
Songs of Crete

with Evgenia Damavoliti-Toli


$144$134 until Sep 18!

20 seats available

Intermediate English
Cretan Laouto

with Giorgos Xylouris


$135$125 until Sep 21!

20 seats available

Beginner Arabic
غناء الموشحات العربية

with Mohamad Ali Bahri


$72$62 until Aug 27!

20 seats available

Intermediate English
Long Neck Bağlama Saz Technique & Repertoire

with Cihan Türkoğlu


$216$206 until Nov 14!

20 seats available

Beginner English
Greek Mainland Laouto

with Vasilis Kostas


$216$206 until Aug 28!

20 seats available

Beginner English
Short Neck Bağlama Saz Technique & Repertoire

with Cihan Türkoğlu


$216$206 until Sep 5!

20 seats available

Intermediate Greek
Τα Τραγούδια της Πελοποννήσου

with Panagiotis Lalezas


$108$98 until Sep 26!

20 seats available

Beginner English
Egyptian Qanun Technique 2

with George Sawa


$72

8 seats available

Become a member

Save 10% on all courses for 365 days


Suitable Regions

Americas
Europe / Middle East