Ηχογράφηση & Παραγωγή Ακουστικής Μουσικής στο Σπίτι

with Efrén López

 • General Modal
 • All Instruments
 • Greek

Description

NOTE: This course, “Home Recording & Production for Acoustic Music,” will be taught in Greek, without translation. So if you don't know Greek, this isn't the course for you. English description is at the end, if you're curious.

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να σκιαγραφήσει από την αρχή μέχρι το τέλος την διαδικασία ηχογράφησης και παραγωγής ακουστικής μουσικής σε ιδιωτικής φύσης στούντιο (home studio ή κάτι ανάλογο). Αυτός ο τομέας αποκτά ολοένα και περισσότερη σημασία στις μέρες μας, αφού η πλειονότητα των demo και ένα μεγάλο ποσοστό των εμπορικών παραγωγών συμβαίνουν, πλέον, μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο. Θα επικεντρωθούμε τόσο στις τεχνικές, όσο και στις μουσικές πτυχές που αφορούν στη διαδικασία αυτή.
 
Το σεμινάριο θα απαρτίζεται από πέντε μαθήματα:
 
1. Μάθημα Α’
•  επιλογή και διαρύθμιση μικροφώνων
•  μικρόφωνα χώρου (ambient)
•  βασικές αρχές ισοστάθμισης (EQ)

2. Μάθημα B’
•  Compression
•  Multiband compression
•  De-esser
•  Limiter
•  Noise gate

3. Μάθημα Γ’
•  Είδη reverb, οι παραμέτροι και οι χρήσεις τους
•  Δημιουργία και επεξεργασία χώρου και βάθους
•  Delay, chorus και άλλα εφφέ (FX) χρήσιμα στην ακουστική μουσική
•  Pitch shift
•  Τεχνικές επεξεργασίας μπάσου

4. Μάθημα Δ’
•  Αυτοματισμοί
•  Editing
•  Cleaning tracks
•  Οργάνωση (χρώματα, ονόματα)
•  Ενορχήστρωση
•  Τεχνικές παραγωγής

5. Μάθημα Ε’
•  Τελική μίξη
•  Ομαδοποιήσεις (grouping)
•  Mastering

Αυτό το σεμινάριο απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ήδη κάποια εμπειρία με τεχνικό εξοπλισμό και προγράμματα ηχοληψίας, και που είναι εξοικειωμένοι με την γενική ορολογία επί του θέματος.
 
Αν σαν ενδιαφέρει να συμμετάσχετε σ’ αυτό το σεμινάριο σε άλλη γλώσσα (Αγγλικά, Ισπανικά, Καταλανικά ή Γαλλικά), σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα πρότασης σεμιναρίου:
https://airtable.com/shrooS1PvkmPFkbiZ
 
This course will outline from beginning to end the process of recording and producing acoustic music in a home studio environment. This is an increasingly important skill in our times, since the vast majority of demos as well as a large part of commercial productions are made in home studios. We will focus on the technical and musical aspects that comprise the home recording process.

This course will be divided into five different sessions:

Lesson 1:
- Choosing mics and their placement
- Ambient mics
- EQ basics

Lesson 2:
- Compression
- Multiband compression
- Deesser
- Limiter
- Noise gate

Lesson 3:
- Types of reverb, their parameters and uses
- Creating space and depth
- Delay, chorus and other FX used in acoustic music
- Pitch shift
- Extra bass tricks

Lesson 4:
- Automation
- Edit
- Cleaning tracks
- Organization (colors, names)
- Arrangements, instrumentation
- Production tricks

Lesson 5:
- Final mix
- Grouping
- Mastering

This course is for students who already have some experience with recording equipment and software, and are familiar with the general language used in this discipline.

If you're interested in taking this course in another language (English, Spanish, Catalan or French), please fill out our course suggestion form:
https://airtable.com/shrooS1PvkmPFkbiZ

This course includes

 • 15 Hours of Instruction
 • Lifetime Access to Video Recordings
 • Certificate of Completion

Student requirements

 • Instrumental technique: any level
 • Western theory: any level
 • Modal music theory: any level
 • Sight reading: any level
 • Transposition: any level
 • Learning by ear: any level
 • Composition: any level
 • Improvisation: any level

Day Date Start Finish
Monday January 4, 2020 07:00 pm 09:00 pm
Monday January 4, 2020 07:00 pm 09:00 pm
Monday January 4, 2020 07:00 pm 09:00 pm
Monday January 4, 2020 07:00 pm 09:00 pm
Monday January 4, 2020 07:00 pm 09:00 pm

In case a class is cancelled due to unforeseen circumstances, one or more additional make-up classes will take place at the same time on the same weekdays following the last week of classes.


Other courses that may interest you


Introductory
Introduction to Hindustani Music

with Ido Segal


$135$125 until Jul 6!

19 seats available

Intermediate
Lyra Repertoire & Technique

with Kelly Thoma


$135$125 until Jul 3!

20 seats available

Beginner
Arabic Oud: Technique & Musicianship

with Abdul-Wahab Kayyali


$162$152 until Jun 30!

20 seats available

Intermediate
Hindustani Raga & Improvisation

with Indradeep Ghosh


$108$98 until Jun 24!

13 seats available

Intermediate
The Phrasing of Makam 3

with Ross Daly


$135$125 until Jun 19!

9 seats available

Intermediate
Greek Pontic Music

with Christos Kaliontzidis


$144$134 until Jun 11!

18 seats available

Intermediate
Intermediate
Azerbaijani Mugham & Repertoire

with Arslan Hazreti


$135

19 seats available

Intermediate
Intermediate
Hurdy Gurdy

with Efrén López


Past Course

Intermediate
Intermediate
Anatolian Singing

with Veka Aler


Past Course

Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Beginner
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Experienced
Intermediate
Intermediate
Beginner
Anatolian Singing

with Veka Aler


Past Course

Intermediate
Intermediate
Intermediate
Beginner
Beginner
Intermediate
Intermediate
Anatolian Singing

with Veka Aler


Past Course

Intermediate
Intermediate
Ney

with Christos Barbas


Past Course

Beginner
Intermediate
The Phrasing of Makam

with Ross Daly


Past Course

Intermediate
The Phrasing of Makam

with Ross Daly


Past Course

Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Beginner
Experienced
Beginner
Ney

with Christos Barbas


Past Course

Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Beginner
Advanced
Intermediate
Arabic Violin

with Naseem Dakwar


Past Course

Intermediate
Beginner
Beginner
Cretan Laouto

with Giorgos Xylouris


Past Course

Beginner
Cretan Laouto

with Giorgos Xylouris


Past Course

Intermediate
Frame Drums - FULL

with Zohar Fresco


Past Course

Beginner
Arabic Darabuka

with Faisal Zedan


Past Course

Intermediate
Intermediate
Ottoman Tanbur

with Murat Aydemir


Past Course

Beginner
Beginner
Beginner
Beginner
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Beginner
Intermediate
Intermediate
Beginner
Intermediate
Advanced
Istanbul Kemençe

with Derya Türkan


Past Course

Intermediate
Oud & Makam

with Giannis Koutis


Past Course

Intermediate Arabic
Beginner
Beginner
Persian Ney

with Kianoush Khalilian


Past Course

Beginner
Arabic Ney

with Tammam Alramadan


Past Course

Beginner
Beginner
Iranian Vocal Music

with Mehdi Emami


Past Course

Intermediate
Cretan Laouto

with Giorgos Xylouris


Past Course

Beginner
Beginner
Intermediate
Istanbul Kemençe: Northern Greece

with Chrysanthi Gkika


$135$125 until Jun 22!

19 seats available

Beginner
Armenian Repertoire

with Tigran Aleksanyan


$135$125 until Jul 20!

9 seats available

Intermediate
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Violin in 9/8

with Danai Loukidi


Past Course

Intermediate
Oud & Makam

with Giannis Koutis


$135

7 seats available

Experienced
Turkish Oud

with Yurdal Tokcan


$135

3 seats available

Beginner
Iranian Tombak

with Pedram Khavarzamini


$144

15 seats available

Intermediate
Iranian Vocal Music

with Mehdi Emami


$144

7 seats available

Intermediate
Arabic String Technique

with Layth Sidiq


$135$125 until Jun 25!

25 seats available

Intermediate
Rebetiko Guitar

with Theodora Athanassiou


$135$125 until Jun 29!

9 seats available

Beginner
Egyptian Qanun Technique

with George Sawa


$72$62 until Jun 30!

9 seats available

Beginner
Arabic Ney

with Tammam Alramadan


$108$98 until Jul 15!

10 seats available

Become a member

Save 10% on all courses for 365 days


Suitable Regions

Americas
Europe / Middle East